לכל העדכונים

עשר רקטות שוגרו לאשקלון, חמש מהן יורטו, השאר נפלו בשטחים פתוחים.