לכל העדכונים

בנוסף, צה"ל תקף את מקורות ירי 10 הרקטות לאזור מלכיה והר דב מוקדם יותר היום. לא היו נפגעים בישראל כתוצאה מהירי הזה