לכל העדכונים

לא הופעלה אזעקה במקום. טרם ברור אם מדובר ברקטה, נ"ט או כטב"ם