לכל העדכונים

סאליבן ביקש להשיב ולהפריך את הסיפור השגוי, בשל הפרסומים לפיהם ארה"ב התנתה מידע מודיעיני הקשור למיקומו של יחיא סינוואר ברצועת עזה. על ביקורו בישראל אמר היועץ לביטחון לאומי: "קיבלתי תדרוך על התוכניות הישראליות למזעור פגיעה בפלסטינים ברפיח". על ההכרה של מדינות אירופיות במדינה פלסטינית, השיב שכל מדינה ראשית להכריע בעצמה, וכי הנשיא ביידן מאמין בפתרון שתי המדינות כאמצעי הטוב ביותר שיביא ליציבות בטווח הארוך, דרך מו"מ ישיר בין הצדדים. על הקפאת כספי המסים של הרשות הפלסטינית אמר סאליבן: "צעד שגוי". כמו כן, על בית הדין הפלילי הבהיר סאליבן שיש התייעצויות בין הממשל ושני בתי הקונגרס על דרכים להתמודדות, אך טרם התקבלו החלטות בנידון