לכל העדכונים

שני כטב"במים חצו מלבנון, האחד ככל הנראה התפוצץ סמוך לקריית שמונה. לא ידוע על נפגעים.