לכל העדכונים

התרעות הופעלו בצבעון, ברעם, סאסא ובדוב"ב