לכל העדכונים
בהצרתם המשותפת, לפי טיוטה שהגיעה לרויטרס, צפויים השרים לקרוא לישראל לשמור על הקשרים בין הבנקים הישראליים והפלסטיניים, בכדי לאפשר המשך עסקאות, מסחר ופעילות שירותים חיוניים. מוקדם יותר השבוע שרת האוצר האמריקנית התייחסה לכוונה בישראל לנתק את הקשרים בין הגורמים, כינתה אותה מדאיגה ואמרה שתפעל בכל האמצעים הדיפלומטיים בכדי להבטיח את המשך הקשרים בין הבנקים הישראלים והפלסטיניים