לכל העדכונים

במסגרתה ייחקרו כלל האירועים שקדמו ל-7 באוקטובר, קבלת ההחלטות בדרג המדיני והצבאי, וכן ההתנהלות בזמן המלחמה עצמה.