לכל העדכונים

לפי דיווחים, התקיפה בוצעה באמצעות כטב"ם ישראלי בדרום לבנון.