לכל העדכונים

משרד החוץ בקטר הבהיר לאחר שהתקיפה הישראלית ברפיח, כי הפעולה פוגעת במאמצי התיווך כדי להגיע להסכם לחילופי שבויים.