לכל העדכונים

צוות הקרב של חטיבת הנח"ל בהובלת אוגדה 162 נלחם במרחב רפיח. הכוחות איתרו פירים, השמידו תשתיות טרור, איתרו אמצעי לחימה ואמצעי שליטה וחיסלו מחבלים בתת-קרקע. באחת הפשיטות ברביעי האחרון, הכוחות איתרו מחרטה לייצור רקטות ורימונים, אפודי תופת, מתחם שיגור רקטות, משטחים להכנת רקטות ועוד.