לכל העדכונים

תיעוד מרפיח: רקטות שוגרו מאחורי שקי סיוע הומניטרי של האו"ם ותוכנית המזון העולמית