לכל העדכונים

"מטרה אווירית חשודה", כטב"ם או טיל שיוט, שוגרה על ידי מילציות שיעיות בעיראק לדרום רמת הגולן דרך סוריה