לכל העדכונים

תושבי שדרות שעדיין לא חזרו לעיר מבקשים להאריך את השהייה במלונות עד ספטמבר. במכתב שכתבו לראש מנהלת תקומה, שר התיירות, ראש העיר ומפקד פיקוד העורף נכתב: "לאור עצימות הלחימה ופעילות כוחות צה״ל בצפון, מרכז ודרום הרצועה מאז תחילת חודש מאי, חידוש הירי הרקטי, קולות המלחמה והדי הפיצוצים שנשמעים היטב ברחבי העיר לאורך כל שעות היממה, היעדר היכולת להבטיח את בטחוננו ובטחון ילדינו, חוסר היכולת והקושי העצום בקרב התושבים שחזרו לעיר לנהל חיי שגרה, כך גם מסגרות חינוכיות (גני ילדים, מעונות, בתי ספר), חוגים, פנאי וכו׳, תושבים רבים המתוסכלים וחרדים מהמצב הבטחוני שהחריף בחודש האחרון ומוכנים לוותר על מענק החזרה לטובת פינוי למלונות.

"כל אלו רק מגבירים אצלנו את תחושת חוסר הבטחון, הפחד, החרדה, המתח, העייפות והלחץ הנפשי הנובעים כתוצאה מהמצב הבטחוני השורר באזורנו, לא בכדי בחרנו לוותר על מענק החזרה ולהמשיך ולשהות במלונות, וזאת על אף חוסר המענים המיידיים למסגרות חינוכיות לילדינו, כל שעמד לנגד עינינו הינו ביטחוננו האישי והחוסן הנפשי שלנו ושל ילדינו, כבר עברנו די מאירועי ה'שבת השחורה' ב-7 באוקטובר 2023.

"תאריך החזרה שנקבע באופן שרירותי ל-7 ביולי אינו תואם את מצב הלחימה והביטחון ביישובי העוטף ובפרט בשדרות. כמו כן, יש לקחת בחשבון שמסגרות החינוך עבור המפונים שיחזרו לשדרות יהיו זמינות רק ב-1 בספטמבר, כך שילדינו יהיו חודשיים ללא מסגרת חינוכית. בעוד, ותוארך שהותנו במלונות, המסגרות החינוכיות פועלות עד אמצע אוגוסט. לאור המצב הבטחוני והלחימה המתמשכת בעזה, וכאמור לעיל, בקשתנו להאריך את שהותנו במלונות לפחות עד לתאריך 1 בספטמבר 2024. אנו רואים בכם כגורמים האחראים למענה לצרכינו הלגיטימיים עד להשבת תחושת הבטחון המלאה באזורנו".