לכל העדכונים

המערכת הפוליטית גועשת לאחר שנתניהו הגדיר את המתווה ככזה ה"מאפשר לישראל לשמור על עקרונותיה".