לכל העדכונים
על פי מקור מודיעיני ישראלי ששוחח עם הטלגרף הבריטי, היה ניסיון לשכנע את משפחת דורמוש ליטול את ההנהגה ברצועה, אך לאחר תגובת ארגון הטרור הודיעו כל החמולות על תמיכה בחמאס