לכל העדכונים

אזעקות הופעלו בנהריה ובגליל המערבי מחשש לחדרית כלי טיס עוין