לכל העדכונים

עיקרי ההצעה 

• בישראל מסכימים למרבית המתווה לשחרור חטופים שניסח חמאס.

• הנשים ישוחררו תחילה, האזרחיות ואז החיילות - ולאחר מכן ישוחררו שלושה חטופים מדי שבוע.

• שחרור החטופים שאינם בחיים - רק לאחר שכל החטופים ההומניטריים ישוחררו.

• סעיף המשא ומתן מדבר על "השבת השקט המתמשך" (הפסקה קבועה של פעולות האיבה).

• ההצעה של ישראל: בשלב ב בלבד יוכרעו השמות של 100 האסירים הביטחוניים שישוחררו.