לכל העדכונים

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי האירוע לא יתקיים במועד זה בשל חג שני של שבועות