לכל העדכונים

כלי תקשורת בלבנון: חיל האוויר תקף באמצעות כטב"מ רכב בפאתי לבאיא ויחמור בבקעת הלבנון המערבית.