לכל העדכונים

מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו שני משגרים של חיזבאללה במרחבים זבקין ועייתא א-שעב. במקביל, הותקפו שלושה מבנים צבאיים של הארגון במרחבים אל עדייסא, בליידא ומרכבא.