לכל העדכונים

בהמשך להתרעה על חדירת כלי טיס עוין שהופעלה בצפון הארץ, מדובר בהתרעת שווא.