לכל העדכונים

בשעות הצהריים נורו 2 פצצות מרגמה ממחנות המרכז לעבר כיסופים ונפלו בשטחים פתוחים. לא הופעלה התרעה.

זמן קצר לאחר מכן הושמדה עמדת המרגמה שממנה בוצע הירי