לכל העדכונים

דובר משרד החוץ הקטרי: חמאס טרם מסר את תשובתו למתווכים לגבי העסקה, הוא עוד בוחן אותה.