לכל העדכונים

התרעה הופעלה בשני יישובים במועצה, לא ידוע על נפגעים אך מתבצעות סריקות על ידי גורמי הביטחון.