לכל העדכונים

במהלך הלילה זוהתה מטרה אווירית חשודה באזור עכו וקריית ביאליק, זמן קצר לאחר הזיהוי שוגרו מיירטים לעבר המטרה. מתחקור האירוע התברר כי מדובר בזיהוי שווא ולא זוהתה חדירה של מטרה אווירית חשודה לשטח הארץ.