לכל העדכונים

במכתבו כתב: "האחריות לאסון נחלקת בין גורמים רבים ואינה נתונה על כתפייך בלבד. אולם, ברוח ערכי צה"ל וערכייך האישיים כקצין, כלוחם וכאדם, הינך נמנה בין הבודדים להודות בכך ולקחת אחריות". עוד הוסיף ירקוני: "אנו מבקשים לחזק את ידייך ולתת לך את מלוא רוח הגבית כל עוד הנך בתפקיד להמשיך במשימה העליונה, שהיא החזרת החטופים הביתה והמשך לחימה עד להכרעה ועד אשר יחזור השקט לאזורנו ונוכל לשוב לשגרת חיינו, לעבד את שדותינו בביטחון, להשתקם, לצמוח ולהתפתח".