לכל העדכונים

מחבל יצא מתוך פיר בעזה חמוש ב-RPG - הלוחמים זיהו אותו עם רחפן וחיסלו אותו | תיעוד

לוחמי גדוד 101 זיהו באמצעות רחפן מחבל יוצא מפיר עם טיל RPG באזור דיר אל בלח. הלוחמים תקפו את הפיר וחיסלו את המחבל בירי קל ופגזי טנקים.