לכל העדכונים

שמותיהם: מוחמד רסלאן עבדו, מוחמד ג'אבר עבדו, רושדי עטאיא, וואסים זידאן אבו עאדי.