לכל העדכונים

בתגובה לשני המטחים הכבדים: צה"ל תוקף בדרום לבנון באמצעות מטוסי קרב וירי ארטילרי