לכל העדכונים

בהודעה מטעם מועצה אזורית לגליל העליון נכתב כי במטח הראשון נפגע מבנה בקיבוץ, כאשר לא הייתה אזעקה. אין נפגעים בגוף