לכל העדכונים
לספינה שבה שט אין קשר לישראל - היא נמצאת בבעלות אוקראינית ומותפעלת על ידי חברה פולנית