לכל העדכונים

התרחיש הכי קיצוני שנערכו אליו באוגדת עזה לפני טבח 7 באוקטובר - פשיטה מהרצועה בשלושה מוקדים בלבד