לכל העדכונים

המחבל נוטרל על ידי מאבטח אזרחי, אין נפגעים.