לכל העדכונים

בישראל חוששים שארצות הברית תגביל משלוחי נשק נוספים במקרה ותרצה להתנגד, גם באופן מעשי, לפעילות ישראלית התקפית בלבנון. לידיעה המלאה