לכל העדכונים
המשטרה מטפלת במספר זירות נפילה של פריטי אמל"ח בסביבת העיר קרית שמונה, ללא דיווח על נפגעים, אך נזק נגרם לרכוש.