לכל העדכונים

החות'ים הזהירו את החברה שבבעלותה הספינה שלא להפליג לנמלים ישראלים, אך ספינה אחרת בבעלותה הפרה את ההוראות. היום דווח כי הספינה טבעה כליל וכי הצוות חולץ על ידי הצי האמריקני