לכל העדכונים

דיווחים פלסטיניים על חילופי אש בין כוחות צה"ל למחבלים בשכונת אלמראח בג'נין