לכל העדכונים

מהירי האחרון לעבר הגליל המערבי זוהו 20 שיגורים שנפלו בשטח פתוח. סה"כ זוהו 45 שיגורים לגליל מערבי בשעתיים האחרונות. פגיעה ישירה אחת בבית בזרעית. ללא נפגעים.