לכל העדכונים

"בואו נבהיר, אנשי האזור ואנשי העולם לא יהיו יכולים להרשות לעצמם שלבנון תהפוך לעזה נוספת"