לכל העדכונים

מטוסי קרב יירטו בהצלחה כלי טיס בלתי מאויש שהיה בדרכו לשטח הארץ מכיוון מזרח

הכלי לא חצה לשטח הארץ ולא הופעלו התרעות על פי מדיניות.