לכל העדכונים

כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים על שני הרוגים כתוצאה מתקיפה ישראלית בתחנת החשמל מצפון לנוסיראת, שבמרכז הרצועה.