לכל העדכונים

ערוץ אל-מנאר הלבנוני דיווח על תקיפה ארטילרית ישראלית לעבר פאתי כפר א-דהירה שבדרום לבנון ומצפון לערב אל-עראמשה