לכל העדכונים

דובר צה"ל לתקשורת הערבית, סגן אלוף אביחי אדרעי, קרא לתושבים הפליטים שנמצאים באזור שג'אעיה ובשכונות אלג'דידה, א-תורכמאן ותופאח לפנות את האזור באופן מיידי לכיוון דרום דרך רחוב סלאח א-דין לאזור ההומניטרי.