לכל העדכונים
אלפי חיילי מילואים שעשו שימוש ברכבם הפרטי לצרכי הצבא בגלל מחסור בכלי רכב, נאלצים לשלם מכספם על התיקונים.
התכתובות עם משרד הביטחון והקרן לסיוע
התכתובות עם משרד הביטחון והקרן לסיוע קרדיט: ללא