לכל העדכונים

דיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית באזור כפר זיבקין מדרום מזרח לעיר החוף צור בדרום לבנון