לכל העדכונים

משלחת איראן לאו"ם: "אם ישראל תפתח במלחמה בלבנון, תתפתח מלחמת השמדה. כולל המעורבות המלאה של כל חזיתות ההתנגדות"