לכל העדכונים

על פי הדיווחים, התקיפה התבצעה בין הכפרים חולא למיס אל-ג'בל.