לכל העדכונים

צה"ל תקף את מקור הירי ופיר מנהרה סמוך לו.