לכל העדכונים

לפי דיווחים בלבנון כטב"ם תקף בית מגורים ומבנה מסחרי בכפר חולא שבדרום המדינה.